poprawa jakości i wydajności tekturnic

ELCORR

To bezobsługowy wałek, zapewniający równomierne naprężenie wstęgi na całej jej szerokości. Dzięki jego zastosowaniu wstęga na podgrzewaczu otrzymuje równomierny transfer temperatury, przez co aplikacja kleju jest jednolita.

ELTRAC

System prowadzi zsynchronizowane wstęgi dokładnie do linii środkowej sklejarki pojedynczej. Wstęgi linera i flutingu zostają wyrównane wg. ustalonego punktu, albo jedna z nich zgodnie z bocznym położeniem drugiej wstęgi. Optymalna laminacja pozwala na efektywne wykorzystanie papieru. 

CORRALIGNER

To w pełni automatyczny system prowadzenia wstęgi na moście. System dzięki geometrycznej konstrukcji ramy działa zarówno jako urządzenie stabilizujące jak i prowadzące wstęgę. Prowadzenie odbywa się przy pomocy kół no-crush, co zapobiega zrywom i przestojom.

TENSIONMASTER

Ten system mierzy naprężenie wstęgi na moście, następnie porównuje z wartością zadaną i wyrównuje to naprężenie automatycznie, w sposób ciągły. Stałe naprężenie pozwala zapewnić równomierny transfer ciepła w podgrzewaczach.

TRIMMASTER

Podstawową funkcją systemu jest zminimalizowanie oscylacji na przekrawaczu wzdłużnym. Zastosowanie zintegrowanego urządzenia (sprawdzone rozwiązanie z CorrAligner) stabilizuje wstęgę i ustawia względem niej przekrawacz wzdłużny. 

ELCLEAN

To automatyczny, bezkontaktowy system czyszczenia wstęgi/arkuszy po przekrawaczu wzdłużnym oraz poprzecznym. Głowice czyszczące wyposażone są w strefy podciśnienia i nadmuchu oraz w pas antystatyczny / listwę magnetyczną. System wykrywa zmiany wysokości wstęgi i dopasowuje odległość głowicy.

ELCORRVISION-SCAN

To system, który z dużą prędkością i dokładnością sprawdza pozycję cięcia wzdłużnego i poprzecznego już od pierwszego arkusza. Ponadto dodatkowa funkcjonalność oprogramowania pozwala także zasymulować dokładność oraz jakość cięcia.

ELCORRVISION-PATTERN

Ten system zapewnia utrzymanie stałej jakości poprzez automatyczną kontrolę skomplikowanych kształtów, wzorów, linii cięcia i nadruku. Kamera o wysokiej rozdzielczości może być zainstalowana na sztywno, lub na ruchomym wsporniku (do detekcji po całej szerokości roboczej). Skan jest porównywany w czasie rzeczywistym z zaprogramowanym szablonem i rejestruje nieprawidłowości. Dodatkowo pozwala również zdefiniować sygnały dla urządzeń odrzucających, syren lub świateł alarmowych. 

smart line

To koncepcja wykorzystania zadrukowanych cyfrowo zwojów, podczas produkcji tektury falistej. System rozpoznaje na powierzchni wstęgi m.in.: zmiany zamówienia/zwoju, obszary odpadu (początek/koniec), obszary bez nadruku, sklejenia wstęgi. System został zaprojektowany do wspierania drukarek cyfrowych, niezależnie od ich producenta.

To nowa koncepcja wykorzystania zadrukowanych cyfrowo zwojów, podczas produkcji tektury falistej. System rozpoznaje na powierzchni wstęgi m.in.: zmiany zamówienia / zwoju, obszary odpadu (początek / koniec), obszary bez nadruku, sklejenia wstęgi. System został zaprojektowany do wspierania drukarek cyfrowych, niezależnie od ich producenta.

lokalizacja poszczególnych systemów w tekturnicy