Firma Erhhardt - Leimer Corrugated koncentruje swoje działania na racjonalizacji procesu produkcji tektury poprzez instalowanie elementów zapewniających zwiększenie wydajności tekturnic oraz poprawę jakości produkowanej tektury.

Systemy firmy Erhhardt - Leimer Corrugated zapewniają kontrolę prowadzenia i wyrównywanie wstęgi tektury podczas całego procesu produkcji - od odwijania do końcowych arkuszy.

Zakres dostaw obejmuje:

  • systemy automatycznego prowadzenia wstęgi,
  • systemy kontrolne optymalizujące naprężenie wstęgi,
  • systemy automatycznej kontroli najważniejszych parametrów produkcji.

Najważniejsze produkty E+L to:

1. Produkty w grupie Single Facer (sklejarka pojedyncza)

1.1 ELCORR - wałek kompensujący - zapewnia takie samo naprężenie wstęgi po stronie napędu i operatora.

statech

Dla optymalnej płaskości arkuszy, ciągłe i równomierne rozprowadzenie temperatury jest konieczne i niezbędne. Wałek ELCORR zapewnia równomierny transfer ciepła na preheaterze (podgrzewaczu) oraz jednolitą aplikację kleju, dzięki czemu osiągana jest wysoka jakość produkowanej tektury.

Rozkład temperatury wstęgi papieru bez i z zamontowanym wałkiem kompensującym ELCORR

a) Wałek prowadzący zamontowany na stałe (wałek ELCORR nie działający)

statech
statech

b) Wałek kompensujący ELCORR pracujący

statech
statech

1.2 ELTRAC - system wzajemnego prowadzenia wstęg na Single facerze

statech

System ELTRAC prowadzi wstęgę papieru pokryciowego i fali centrycznie na Single facerze. System ten zapewnia dokładne prowadzenie wstęg względem siebie przy użyciu kamer CCD. Dzięki zastosowaniu takiego prowadzenia wzajemnego wstęg jest osiągana optymalna laminacja obu wstęg co prowadzi do wzrostu efektywności wykorzystania każdej ze wstęg papieru.

statech

<strong="font-size: 16px;">2. Produkty w grupie Bridge (most)

2.1 CORRALIGNER - system prowadzenia wstęg na moście

statech

Doświadczenie firmy E+L pokazuje, że używanie mechanicznych czujników krawędziowych prowadzi do uszkodzenia brzegów wstęgi jak oraz może prowadzić do zrywów, szczególnie po zmianie szerokości roboczej wstęgi.

System CORRALIGNER zapewnia prowadzenie wstęgi bez kontaktu z krawędzią a tym samym eliminuje zrywy dzięki zastosowaniu obrotowej ramy z rolkami no crush. Dodatkowo cyfrowy system kontroli DCS w sposób ciągły sprawdza pozycję wstęgi niezależnie od jej szerokości.

statech

2.2 TENSIONMASTER - system kontroli i regulacji naprężenia wstęgi na moście

statech

Stała jakość arkuszy tektury nie jest możliwa bez stałego naprężenia wstęgi. TENSION MASTER mierzy rzeczywiste naprężenie wstęgi, porównuje z wartością zadaną i wyrównuje to naprężenie automatycznie w sposób ciągły. Stałe naprężenie zapewnia równoległy i stały transfer ciepła w każdej pojedynczej wstędze przy preheaterze (podgrzewaczu).

Rzeczywista wartość naprężenia jest wyświetlana na konsoli i może być ustalana indywidualnie.

statech

<strong="font-size: 16px;">3. Produkty w grupie Dry-end (suchy koniec)

3.1 TENSIONMASTER - system prowadzenia wstęgi przed przekrawaczem wzdłużnym

statech

System ten jest montowany przed sliter scorerem (przekrawacz wzdłużny). W wielu przypadkach TRIMMASTER pozwala zredukować obcinek do minimum. Wstęgi preprint (z uwagi na wydrukowane obrazy) potrzebują szczególnie dokładnego prowadzenia wstęgi na sliter scorerze System TRIMMASTER skanuje wstęgę przy użyciu kamer CCD i zapewnia wymaganą precyzję wyrównania wstęgi.

statech